Prislista 

Dessa priser gäller från och med 1 januari 2023.

Lektionspriser:

  • 30 minuter   155:-/lektion

  • 50 minuter  175:-/lektion

  • 50 minuter Vuxna   235:-/lektion

Hyra häst:

  • A-B-C ponny 140:-/dag 

  • D ponny- Stor häst 150:-/dag 


Betalningsperioderna delas in enligt nedan:

Januari- Februari

Mars-April

Maj-Juni-Augusti

September-Oktober

November-December


Betalnings villkor: 

Betalning sker i förskott via faktura. Fakturerings avgift á 20:- tas ut i samband med fakturering. Betalningspåminnelse debiteras med 60:- Betalning sker till BG 5430-1072 ange faktura nummer och kund nummer . Saknar ni faktura vänligen kontakta kassör Lisa Karlsson på valsangsrfekonomi@gmail.com

Medlemskap i Valsängs Ryttarförening är obligatoriskt.

Se information under fliken Föreningen 


Uppsägning av plats:

Vid uppsägning skall detta göras senast en månad innan nästkommande betalperiod.

Uppsägningen skall ske via mail till valsangsrfekonomi@gmail.com


.